בגלל - כתב עת לשירה ולספרות

הודעות בִּגְלַל


יצירות לגיליון מס' 17 בנושא 'שחור ולבן' מתקבלות עד 1.9.16.

קול קורא לתערוכנעה "שחור ולבן"גיליונות בִּגְלַל
בגלל 13
בגלל 12 בגלל 11 בגלל 10 בגלל 9 בגלל 8 בגלל 7
בגלל 6 בגלל 5 בגלל 4 בגלל 3 בגלל 2 בגלל 1


תערוכות בִּגְלַל: התערוכה "ישן וחדש"
לכל התערוכות


   
לקבלת כתב העת
בדוא"ל

להזמנת
גיליונות מודפסים
של כתב העת

משלוח חומרים
לכתב העת

תערוכות בִּגְלַל