קול קורא לתערוכה: אדם ומכונה

קול קורא לתערוכה ווירטואלית באתר 'בגלל'

אמנים מוזמנים לשלוח הצעות לתערוכה אשר תתקיים באתר כתב-העת 'בגלל'. התערוכה תוצג במקביל ליציאתו לאור של גיליון מס' 18 אשר נושאו הוא 'אדם ומכונה'.

נושא התערוכה: מותר האדם מן המכונה

"מכונה אחת יכולה לעשות את עבודתם של חמישים בני אדם רגילים, אך אין בנמצא מכונה שתוכל לעשות את עבודתו של אדם בלתי רגיל אחד" (אלברט הובארד)

אמנים מוזמנים לבחון מצבים שונים המתארים יחסים בין אדם למכונה. מכונות מנקודת מבטו של אדם, מכונות מאיימות, מכונות בשירות האדם, אדם מול מכונה, מכונות ישנות, אדם כמכונה, אדם הוא מכונה, האדם בעידן התעשייתי, או כל עניין אחר שמעסיק אתכם כיוצרים בהקשר של אדם ומכונה.

להלן הנחיות - נא פעלו בהתאם
  1. לשלוח עד 10 דימויים ברזולוציה של 600 X 800 (לא פחות מ-5 דימויים) - יש לכתוב בקובץ של הדימוי, מתחת לדימוי, את שם האמן ואת שם היצירה.
  2. יש לשלוח דימויים באיכות טובה, צילום מדויק של היצירה ובצבעים אותנטיים.
  3. יש להקפיד שהדימויים שאתם בוחרים יהיו בעלי רצף וקשר ביניהם.
  4. לצרף לדימויים טופס ולמלא את הפרטים הנדרשים על-פי המפורט שם.
  5. את הטופס ניתן להוריד מהאתר − http://biglal.info/art_det.rtf
  6. בהצהרת האמן יש להסביר את הקשר בין היצירות שנשלחו ובין הנושא - הצהרת האמן משקפת את האמירה הספציפית של היוצר בהתייחס לחומרים ששלח ובהתאמה לנושא התערוכה.
  7. נא להקפיד שהגישה שאותה אתם מבקשים להציג תבוא לידי ביטוי בכל העבודות שהנכם שולחים (אנו מבקשים לזהות את האמירה הספציפית של האמן בהתייחס לנושא התערוכה).
  8. הצעות לתערוכה תתקבלנה עד לתאריך 31.3.17
  9. אמנים שעדיין לא השתתפו בתערוכות קודמות מתבקשים לצרף תמונת פרופיל אישית ולהקפיד לרשום קורות חיים.
  10. את החומרים יש לשלוח לאוצרת התערוכות של כתב-העת 'בגלל', ד"ר נורית צדרבוים, בדוא"ל: biglal.art@gmail.com
* יש להקפיד בביצוע ההנחיות. עבודות שלא תישלחנה בהתאם להנחיות לא תיכנסנה לתהליך המיון.

* לצפייה בתערוכות קודמות של 'בגלל' ניתן להיכנס ל'בגללריה': http://www.biglal.info/gallery.

* ההשתתפות בתערוכה אינה כרוכה בתשלום.

מתוך:
"Leonardo da Vinci's robots - The research"


 

   
לקבלת כתב העת
בדוא"ל

להזמנת
גיליונות מודפסים
של כתב העת

משלוח חומרים
לכתב העת

תערוכות בִּגְלַל