גליון מס. 18

מערכת בגלל מכריזה על פתיחת חלון הגשת העבודות לגליון מס. 18. נושא הגליון הוא: "התחדשות". הגליון צפוי לצאת במרץ 2020.

עבודות יש להגיש במייל biglal.poetry@gmail.com

מערכת בגלל שומרת לעצמה את הזכות לפרסם או לדחות יצירות לפי ראות עיניה.

תגובה אחת בנושא “גליון מס. 18”

כתיבת תגובה